IGRALSKI ANSAMBEL

NEŽA
VERDONIK

FILMSKA IN GLEDALIŠKA IGRALKA

 

O IGRALKI

KDO JE NEŽA?

Že od otroštva se čuti močno povezano z gledališkim in filmskim prostorom, predvsem pa z izražanjem skozi igro in glasbo. Z gledališčem se spozna že v osnovni šoli, kjer obiskuje dramski krožek ter aktivno sodeluje na številnih nastopih in recitalih. Veliko tudi piše in tako v sklopu literarnega natečaja napiše zmagovalno zgodbo z naslovom Mali žabec Kvak, ki jo leta 2009 natisnejo in izdajo pri založbi Smart-Team v Bevkah, kasneje pa uvrstijo na seznam ekološke bralne značke za otroke. Svoje zgodbe želi pripovedovati tudi skozi glasbo zato obiskuje ter zaključi nižjo glasbeno šolo iz saksofona.

Kmalu se pridruži gledališki družini Izrednega Teatra v Litiji, kjer v naslednjih letih nastopi v enem kratkem filmu ter v treh gledaliških predstavah. Ljubezen do igranja jo vodi v Ljubljano, kjer obiskuje dramsko – gledališko smer na Umetniški gimnaziji (SVŠGUGL) in v okviru šolanja nastopi v štirih šolskih produkcijah. Istočasno  v sodelovanju s Kulturnim centrom v Litiji vodi gledališke ter improvizacijske delavnice. Po opravljeni maturi začne tesno sodelovati s filmsko produkcijo Friendly Production v Ljubljani, kjer kot asistentka producenta pomaga pri nastajanju dokumentarnih filmov Partizanske smučine Cerkno ’45 , Tržaške prikazni – o besedah in vetru v življenju Dušana Jelinčiča, Ohranjeni spomini in celovečernem dokumentarnem filmu Tisoč ur bridkosti za eno uro veselja – Ivan Cankar, kjer nastopi tudi kot igralka.

Življenje jo za nekaj let vodi v Kranj, kjer pod okriljem Javnega sklada za kulturne dejavnosti (območne izpostave Kranj) deluje kot asistentka mentorja za gledališke delavnice ter v dveh gledaliških sezonah sodeluje pri nastanku in izvedbi desetih gledaliških predstav. Nastopa tudi z branjem poezije, povezuje številne kulturne programe ter se udejstvuje kot animatorka.

V letošnjem letu se z vrnitvijo v domači kraj pridruži lokalni gledališki skupini KUD Vajkard in krstno vlogo odigra v predstavi Pižama za šest. Kot igralka sodeluje pri nastajanju nove spevoigre in se prvič spoprijema tudi z gledališko režijo. Nestrpno pa pričakuje premiero novega dokumentarnega filma za katerega je napisala in posnela tudi glasbo.  

ČLANICA ANSAMBLA ODPRTE SCENE OD FEBRUARJA 2024

 

O IGRALKI

USTVARJALNI OPUS

FILMI

 

GLEDALIŠKE PRODUKCIJE

IGRANI FILMi

GLEDALIŠKih PREDSTAV