Smo ekipa, ki od leta 2021 skupaj gradi in ustvarja prostor, ki danes lahko ponudi svež koncept iskanja lastnega umetniškega izraza. Skupina, ki deluje na osnovi timskega dela in demokracije, je s pomočjo vseh vpletenih posameznikov uspela zgraditi močno prijateljsko vez in začela ustvarjati nove umetniške projekte.
Spoznali smo se večinoma preko dramske šole Satirikon, kjer smo skupaj vrsto let pridobivali znanje in izkušnje s področja gledališke umetnosti. Od vedno smo izjemno radi ustvarjali drug z drugim in skozi leta okrepili prijateljstvo do točke zaupanja in samozavesti, da smo sposobni in si želimo svoj projekt udejanjiti in ga nato skrbno prepletati z nadgrajevanjem znanja in vse večjo skupnostjo.

Pobudo, da se Odprta scena zgodi sem podala jaz. Želja po kreaciji neodvisnega prostora za mlade kreativce je izhajala iz mene, saj sem se vedno znova udeleževala gledaliških seminarjev, nikjer pa nisem zares našla prostora, kjer bi svojo strast do kreative lahko izražala, jo raziskovala in poskušala ugotoviti kaj me pri umetnosti sami sploh zanima. Opazila sem manjko kreativnosti pri sovrstnikih pa niti ne v smislu, da ne bi znali ali pa si ne bi želeli biti kreativni. Enostavno za kreativno izražanje, razmišljanje izven zastavljenih smernic šolskega sistema v času in okolju v katerem živimo ni prostora. Sistem nas sili v nenehno razmišljanje o prihodnosti, individualizacijo, kar dolgoročno pomeni pomanjkanje občutka skupnosti, pripadnosti.

Ljudje kreativno razmišljanje črpamo drug od drugega. Če in ko nam je to odvzeto, začnemo čutiti pomanjkanje, ki ga ne znamo zares ubesediti. Vsi v tej skupini smo se s temi občutki srečevali predolgo časa, zato smo sklenili, da si prostor ustvarimo sami.

Prvo leto smo tako intenzivno posvečali čas temu, da skupaj ugotovimo, kako bi zasnovali koncept, ki bi odpravljal ta dotični manjko, hkrati pa smo si samo resnično želeli skupaj ustvariti produkt, ki bo nagovarjal mlade in njihove težave in stigme s katerimi se spopadajo. Tako smo premierno uprizorili predstavo Vse, kar je, imeli 4 ponovitve in uspešno zaključili
prvo sezono.

Vsi se že praktično od malih nog ukvarja z gledališčem in umetnostjo na sploh. Želeli smo si zgraditi ne-toksično, sprejemajoče okolje, ki bo ponujalo vse tisto, kar dramske šole ne – da iz teorije stvari prenese v prakso. Torej v prostor, ki dovoljuje, spoštuje, združuje, premaguje, snuje, kreira, ustvarja, ljubi, kritizira, podira in diha. Smo definicija stavka: “Vsi za enega, eden za vse!”

Vsak od nas je nepogrešljiv kos sestavljanke, ki omogoča celoto, ki diha in živi kulturo.

Smo kolektiv, ki ljubi umetnost, je kritičen in si želi ustvarjati v krogu lepih ljudi.

 

V O D J A   O D P R T E   S C E N E

T I A    L O N Č A R