Avtorska gledališka predstava

VSE, KAR JE

Predstava o vsem, kar je med tem,

da se nam z nekom zgodi vse in nič hkrati.

Po motivih filmske trilogije Before

 

Režija

TIA LONČAR

Premiera

6. maj 2022

KATJA DANCE COMPANY

Dolžina predstave:

120 minut, brez odmora

USTVARJALCI

 

AVTORSKA EKIPA

       DRAMATURGIJA            T I A   L O N Č A R

       SCENOGRAFIJA             Č R T   Š T R U B E L J

       ASISTENTA REŽIJE        L A R A   K O V A Č   J E R E B 

                                               S M I L J A N      H U D E

 

 

NASTOPAJO

           O T I

                      T I A   L O N Č A R

                         L A R A    K O V A Č    J E R E B

                         A N A   P O L E G E K

                         L A N A   D E L A Č   H R O V A T I N

                         N E J A    R A K U Š Č E K

C H A R L I E

          Č R T    Š T R U B E L J

            S M I L J A N     H U D E

            A L E K S A N D A R     J O V A N O V S K I

            I V A N      V E H O V E C

            V I T O      M R Z L I K A R